Partijkeuringen

Diensten

Partijkeuringen

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN OP MAAT

In juli 1999 werd het Bouwstoffenbesluit ingevoerd. Vanaf dit moment dienen grond en bouwstoffen gekeurd te worden voordat toepassing elders mogelijk is. Keuringen dienen tegenwoordig te worden uitgevoerd conform het Besluit bodemkwaliteit. De monstername en analyses mogen alleen worden gedaan door daartoe gecertificeerde bedrijven.

Het uitvoeren van standaard bodemonderzoek voldoet niet ten behoeve van de bepaling van de hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende materialen.

Hoste Milieutechniek BV begeleidt opdrachtgevers vanaf start tot afronding van werkzaamheden waarbij grond en/of bouwstoffen vrijkomen. We besteden in dit gehele traject vroegtijdig aandacht aan mogelijke hindernissen zoals gebrek aan depotruimte en gebrek aan tijd, zodat uw projecten zo min mogelijk vertraging oplopen.

Wij verzorgen op het gebied van partijkeuringen de volgende diensten:

  • vaststellen van juiste onderzoeksmethode;
  • uitvoeren partijkeuringen;
  • bepalen toepassingsmogelijkheden;
  • bemiddeling en coördinatie bij de afzet.

Naast partijkeuringen conform het Besluit bodemkwaliteit voeren wij ook indicatieve partijkeuringen uit voor relatief kleine partijen. Indicatieve partijkeuringen hebben als voordeel dat ze kostenbesparend zijn en veel sneller worden uitgevoerd en afgerond. Een restrictie van indicatieve partijkeuringen is dat de mogelijke afzet beperkter is.