Bodemsanering

Diensten

Bodemsanering

SOBER EN DOELMATIG

Door middel van bodemonderzoeken wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld. Soms blijkt dat de bodem zodanig verontreinigd is dat sanerende maatregelen getroffen moeten worden.

Ten behoeve van een bodemsanering dient u een door het bevoegde gezag goedgekeurd saneringsplan te hebben. Functioneel saneren waarbij de bodem geschikt wordt gemaakt voor het gebruik van de bodem is hierbij het uitgangspunt. Voor bedrijfsterreinen gelden natuurlijk andere eisen dan voor woongebieden.

De adviseurs van Hoste Milieutechniek gaan bij iedere saneringsvoorbereiding de uitdaging aan om voor de opdrachtgever een optimaal saneringsplan op te stellen. Dit kan variëren van een standaard aanpak (BUS-melding) tot maatwerk waarbij aspecten als eisen van de overheid, technische mogelijkheden, milieurendement, kosten, mogelijke ontwikkelingen en te verwachten toekomstige wetgeving maar ook “uw gevoelens” worden meegenomen.

Wij hebben jarenlange ervaring met allerlei saneringsmethodes en zijn goed op de hoogte van de laatste stand van zaken wat betreft wet- en regelgeving en technische mogelijkheden. Maar als het simpel kan dan houden wij het ook graag simpel.