Bodemonderzoek

Diensten

Bodemonderzoek

INZICHT IS KRACHT

De kwaliteit van de bodem is bepalend voor de mogelijkheden van de grond. Kan hier gebouwd worden, voldoet de bodem aan de kwaliteitseisen voor het gebruik, wat is de waarde bij aankoop of verkoop? Is de bodem zodanig vervuild dat sanerende maatregelen getroffen moeten worden?

Inzicht in de bodemkwaliteit is noodzakelijk om goede beslissingen te kunnen nemen. Als dit inzicht al aanwezig is in de planfase kunnen de plannen en de bodemkwaliteit op elkaar worden afgestemd. Hiermee is veel frustratie te voorkomen en zijn onnodige kosten te vermijden.

Zeker voor bedrijven geldt dat eigen initiatief beter werkt dan afwachten tot van overheidswege een onderzoeksplicht wordt opgelegd.

De wijze waarop bodemonderzoek wordt uitgevoerd is afhankelijk van een aantal factoren, de belangrijkste zijn:

  • Het doel van het onderzoek.
  • Het wettelijk kader waarbinnen het onderzoek moet worden uitgevoerd.
  • De historie van de onderzoekslocatie.

Hoste Milieutechniek is gespecialiseerd om vanuit deze gegevens het optimale onderzoeksprogramma vast te stellen. Onze adviseurs zijn getraind om uit de wirwar van normen, doelstellingen en aanleidingen de meest praktische en pragmatische aanpak voor u te realiseren. Dit is nooit standaardwerk maar altijd op de situatie afgestemd.

Onze adviseurs begeleiden u tot aan de doelstelling is voldaan. Dit gaat verder dan alleen maar oog voor het onderdeel bodemonderzoek. Afstemming met andere ontwikkelingen is van belang. Zo is het bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat het uitbreiden van het onderzoek in eerste fase een aanzienlijke besparing later oplevert.

Hoste Milieutechniek verzorgt voor u eenvoudige bodemonderzoeken, bijvoorbeeld in het kader van het verkrijgen van een omgevingsvergunning, tot complexe onderzoeken ten behoeve van de sanering van woonwijken en bedrijfsterreinen.